Hz. Fatıma'nın (ra) Tüyler Ürperten İnanılmaz Hayatı - Çok Şaşıracaksınız!

6 İzlenme
Hz. Fatıma (ra) kimdir?
Hz. Fatıma (ra) hakkında bilinmeyenler!
Hz. Muhammed'in (asm) kızı Hz. Fatıma (ra) hakkında daha önce duymadığınız bilgiler...

İyi Seyirler

#hzfatıma #sahabe #cennet

Peygamberimiz'in (sav) Kızları video serisi için tıklayın;
https://youtube.com/playlist?list=PLegOa1G8UR3OPtaJMIhk6hfI8_0XQ9jGk

Cennetin En Faziletli 4 Kadını video serisi için tıklayın;
https://www.youtube.com/playlist?list=PLegOa1G8UR3PmsvNzQzjGOgRVwVdTzojA

Seslendirmeci Bilgileri:
Mustafa Tektorun
tektorun@gmail.com

Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın:
https://www.youtube.com/channel/UC98bMrGzz6Vov0xiK2I0Y9w/join

Yeni YouTube kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz :) İyi seyirler.

Bize Ulaşın:
Yurtiçi ve yurtdışından iletişim için;
+90 533 326 18 80
+90 533 325 18 80
hayalhanemmersin@gmail.com
Hayalhanem İstanbul Youtube Kanalı

00:57 Hz. Hatice Radıyallâhu Anhâ'nın Bebeğe Fatıma İsmini Verme Dileği
02:07 Babasına (asm) Benzerliği
03:32 İşkembe Meselesi
06:20 Hz. Fatıma Radıyallâhu Anhâ'nın Fazileti
09:30 Hz. Ali İle Evliliği (Yaş 20/Hicri 2)
10:56 Düğün Yemeği
13:27 Çocukları
15:26 Babasından Hizmetçi İster
17:26 Babanın Evinde Tencere Kaynamadı
21.46 Hz. Fatıma Radıyallâhu Anhâ'nın Meşhur Hutbesi
28:26 Hz. Ebu Bekir Radıyallâhu Anh'ın Ziyareti
31:21 Vefatı, Vasiyeti Ve Hayası

Diğer kanallarımız;
HayalhanemMersin
https://www.youtube.com/c/hayalhanem/featured
Mehmet Yıldız
https://www.youtube.com/c/MehmetYıldız33

Facebook: https://www.facebook.com/hayalhanemistanbulum
Twitter: https://www.twitter.com/hayalhanemistan
İnstagram: https://www.instagram.com/hayalhanemistanbulum


hz.Muhammed'in kızı
fatma
fatıma
kadın sahabeler
Sahabe
Cehennem ateşi
Sohbet
İlginç bilgiler
Peygamber efendimizin hayatı
Peygamber kızı isimleri
Kız isimleri
Sahabe isimleri
Dini kız isimleri
Kıssa
Kadın sahabe isimleri
Hz fatıma

Kaynakça:
(Tabakât)
(Sahih-i Tirmizî, c.2, s.319, hadis no: 3807, Sahih-i Ebi Dâvud, s.223 hadis no: 4540, Müstedrek-üs Sahihayn, c.4, s.172, Edeb-ül Müfred
(Müsned-i Ahmed, c.3, s.146 hadis no: 12213.)
(Sahih-i Müslim, Cihâd kitabı hadis no: 3349, 3350, 3351. Sahih-i Buhârî, Bab-ül Vudu hadisno: 233, 490, 2717, 2948, 3565 Sünen-i Nesai hadis no: 305, Müsned-i Ahmed, hadis no: 3537, 3766.)
(el-Akkâd, Abbas, Fatimatü'z-Zehra ve'l-Fâtımıyyûn, Lübnan :1967, 22-23.)
(Bihar-ül Envar, c.28, s.37)
(Kenz-ül Ummâl, c.6, s.218. es-Savâik-ul Muhrika, s.123. Zehâir-ül Ukbâ, s.48.)
(Zehâir-ül Ukbâ, s.44.;
Tarih-i Bağdâd, c.5, s.87. Zehâir-ül Ukbâ, s.36. / Zehâir-ül Ukbâ, s.36.)
(Tarih-i Bağdâd, c.12, s.331. es-Savâik-ul Muhrika, s.96.)
Müstedrek-üs Sahihayn, c.3, s.152. Hilyet-ül Evliyâ, c.4, s.188. Kenz-ül Ummâl, c.6, s.219. Zehâir-ül Ukbâ, s.48.
(Kenz-ül Ummâl, c.6, s.219.)
(Tarih-i Kebir, c.2, Birinci bölüm, s.316, Haydarabad baskısı. Müstedrek-üs Sahihayn, c.4, s.557, Haydarabad baskısı. Tarih-ü Rıkka, s.70, Kâhire baskısı. Siret-ül Mustafa, c.2, s.519.)
(er-Riyaz-un Nazıra. c.2, s.202.)
(İbn Hacer, İsâbe, IV, 379; İbn Sa'd, Tabakât, X, 24.)
(Münzirî, et-Terğib ve 't-Terhib, II, 75. Kastallânî, Mevâhibü'l-Ledüniyye Özet, II, 472. İbn İshak, es-Sîre, 207.)
(Sallâbî, Hz. Ali, 16. İbn Sa'd Tabakât, X, 241. Sallâbî, Hz. Ali, 16. Hakim, Ebu Abdillah Muhammed b. Abdillah (405/1014), Müstedrek 'Ale's-Sahihayn Fi'l-Hadis, Beyrut: 1990, III, 108.)
(İbn Hacer, İsâbe, IV, 380. İbn Hacer, İsâbe, IV, 380. İbn Sa'd, Tabakât, X, 251.)
(İbnü'l-Esîr, Üsdü'l-Gâbe, II, 10; İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîbü't-Tehzîb, Haydarabad 1325, II, 296).
(İbnü'l-Cevzî, Ebu'l-Ferec, Sıfatü's-Saffe, Haleb (ty), I, 759; Üsdü'l-Ğâbe, II, 10; Tehzîbü't-Tehzîb, II, 296).
(Ahmet b. Hanbel, V, 254; Ebu Davud, Salât, 233; Tirmizî, Menâkıb, 31; İbn Mace, Libas, 20; Neseî, Salatu'l-İdeyn, 27; Zehebî, a.g.e., III, 256).
(Diyar bekrî, el- Hamîs, 1,471).
(Ahmed b. Hanbel Müsned, 1, 108)
(Zehebî, Siyer Alâmü'n-Nübelâ, 111, s. 190-191).
(Evalim-ül Ulum, c.11, s.635-642. Müntahab-ül Kebir. el-Gurer-ü ve-d Dürer. Nûr-ül Afak, s.4, Tahran baskısı. İhkak-ul Hakk, c.2, s.557-558.)
(Kasas-ul Enbiyâ, s.513, Kaşşâf Tefsiri, Al-i İmrân suresinin tefsiri, 37 âyet, ed-Dürr-ül Mensur, Al-i
İmrân suresinin tefsiri, 37. âyet.)
(Sahih-i Ebi Davud, c.3, et-Tesbih-u İnde-n Nevm bölümü, hadis no: 2595, 4403,. Hilyet-ul Evliyâ, c.2, s.41.)
Kenz-ül Ummâl, c.6, s,296. ed-Dürr-ül Mensur, Duhâ suresinin tefsiri.
(Hilyet-ül Evliyâ, c.2, s.3. Kenz-ül Ummâl, c.1, s.77. Mecma-üz Zevâid, c.8, s.262.
(Meclisi, Bihâru'l-Envâr, XXXV, 237-241. Adam, 76/8-10.)
(Buhârî, Menâkıb 25, Fezâilü ashâbi’n-nebî 12, Megâzî, 83, İsti’zân 43; Müslim, Fezâilü’s-sahâbe 97-99. Ayrıca bk. İbni Mâce, Cenâiz 64.)
(Kenz-ül Ummâl (Muttaki), c.6, s.219.
Müstedrek-üs Sahihayn (Hakim), c.3, s.153.
Sahih-i Müslim, c.2, s.72
Âl-i İmran/102.)
(Zehebî, A'lam, II, 121-129.)
(Zehâir-ül Ukbâ, s.53. Sünen-i Beyhaki, c.4, s.34.)
(Müsned-i Ahmed, c.6, s.461. Zehâir-ül Ukbâ, S.53. Üsd-ül Gabe, c.5, s.590.)
(Belâzuri, Ensab, II, 37. 160 İbn Sa'd, Tabakât, X, 28. 161 İbn Hacer, İsâbe, 486.)
Published
REKLAMLAR
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.